JP za izgradnju opštine Gornji Milanovac

Istorijat i delatnost

ISTORIJAT

Javno preduzeće za izgradnju opštine Gornji Milanovac

Javno preduzeće za izgradnju opštine Gornji Milanovac osnovano je odlukom Skupštine opštine Gornji Milanovac na sednici održanoj 26. decembra 2006. godine. Tom prilikom bliže su utvrđena pitanja koja se odnose na firmu i sedište preduzeća, zastupanje i predstavljanje, delatnost preduzeća, planiranje rada i razvoja, sastav i rad organa upravljanja, njihova odgovornost kao i druga pitanja značajna za rad i poslovanje preduzeća. .........................................

Osnivanjem Javnog preduzeća za izgradnju Opština Gornji Milanovac je obezbedila uslove za trajno obavljanje poslova:

 • urbanističkog i prostornog planiranja,

 • uređenja, korišćenja, unapređenja i zaštite građevinskog zemljišta,

 • izgradnje, rekonstrukcije, održavanja, zaštite, korišćenja, razvoja i upravljanja lokalnim i nekategorisanim putevima i ulicama u naselju od interesa za opštinu,

 • održavanja, upravljanja i korišćenja javnih parkirališta na teritoriji opštine,

kao i uslove za sticanje dobiti i ostvarivanje svih drugih Zakonom utvrđenih interesa.

Delatnost  

U skladu sa ovim ciljevima, Odlukom o osnivanju i Statutom Preduzeća, definisano je da JP za izgradnju obavlja sledeće delatnosti:

 • Rušenje i razbijanje objekata

 • Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem

 • Grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje

 • Izgradnja saobraćajnica

 • Usluge u drumskom saobraćaju, prateće aktivnosti vezane za rad puteva, mostova, tunela, parkirališta ili garaža

 • Prostorno planiranje

 • Projektovanje građevinskih i drugih objekata

 • Inženjering

 • Ostale arhitektonske i inžinjerske aktivnosti i tehnički saveti, nadzor građenja i drugo

 • Ostale usluge reklame i propagande

 • Uređivanje i doprinos uspešnijem poslovanju privrede

Preduzeće može pored delatnosti za čije je obavljanje osnovano da obavlja i druge delatnosti uz saglasnost osnivača.

 

Podrška klijentima

Support

Beli labud 2015

Kontakt podaci

32300 Gornji Milanovac

Tihomira Matijevića 4

Telefon:

 • (032) 716 - 858,

 • (032) 713 - 554,

 • (032) 712 – 725

Faks:

 • (032) 716 – 858

Žiro račun: 840-159641-94

PIB: 101152844

 


You are here  : Početak O nama Istorijat i delatnost