JP za izgradnju opštine Gornji Milanovac

Prostorni plan
ponedeljak, 05 decembar 2011 07:01

Prostorni plan opštine Gornji Milanovac 

Prostorni plan opštine Gornji Milanovac predstavlja osnovni planski dokument za upravljanje i usmeravanje dugoročnog održivog razvoja lokalne zajednice, korišćenja, zaštite, organizacije i uređenja prostora opštine i njenih prirodnih i stvorenih resursa. Ovim planom se razrađuju osnovna razvojna opredeljenja i smernice utvrđene Prostornim planom Republike Srbije, Strategijom održivog razvoja opštine Gornji Milanovac, i drugim nacionalnim, regionalnim i lokalnim razvojnim dokumentima.
Pravni osnov izrade Prostornog plana opštine Gornji Milanovac je Zakon o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 ispr., 64/10 odluka US i 24/11) član 19. kojim je propisano da se prostorni plan jedinice lokalne samouprave donosi za teritoriju jedinice lokalne samouprave i određuje smernice za razvoj delatnosti i namenu površina, kao i uslove za održivi i ravnomerni razvoj na ovoj teritoriji. Donošenje Prostornog plana je u nadležnosti Skupštine opštine Gornji Milanovac (čl. 35 Zakona o planiranju i izgradnji). 
U toku je javni uvid (održava se u periodu od 04. novembra do 05. decembra 2011. godine) u Nacrt prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja, koji su izloženi u zgradi Opštine G. Milanovac u ul. Tihomira Matijevića br. 4, u prostorijama Odeljenja za komunalno-stambene poslove i urbanizam (treći sprat), svakog radnog dana u vremenu od 09:00 do 15:00 časova, kao i u:
- prostorijama mesne kancelarije Pranjani u Pranjanima, dana 10. novembra 2011. godine u vremenu od 10:00 do 14:00 časova;
- prostorijama mesne zajednice Rudnik na Rudniku, dana 15. novembra 2011. godine u vremenu od 10:00 do 14:00 časova.
Nacrt prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja biće dostupni na uvid zainteresovanoj javnosti i u digitalnom obliku na zvaničnoj internet adresi Opštine Gornji Milanovac (www.gornjimilanovac.rs).

Javna prezentacija Nacrta prostornog plana i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja biće održana u G. Milanovcu, 18 novembra 2011. godine u 12 časova u velikoj sali Opštine Gornji Milanovac, ul. Takovska br. 2. 

Primedbe na Nacrt prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja, fizička i pravna lica mogu dostaviti u pisanoj formi na pisarnicu Opštinske uprave Opštine G. Milanovac, ul. Takovska 2, lično ili poštom, u toku trajanja javnog uvida (do 05. decembra 2011. godine)
Poslednje ažurirano ponedeljak, 21 januar 2013 09:05
 

Podrška klijentima

Support

Beli labud 2015

Kontakt podaci

32300 Gornji Milanovac

Tihomira Matijevića 4

Telefon:

  • (032) 716 - 858,

  • (032) 713 - 554,

  • (032) 712 – 725

Faks:

  • (032) 716 – 858

Žiro račun: 840-159641-94

PIB: 101152844

 


You are here  : Početak Urbanistički planovi