JAVNE NABAVKE AKTUELNOSTI SERVIS ZA GRAĐANE O NAMA JAVNO PREDUZEĆE ZA IZGRADNJU OPŠTINE GORNJI MILANOVAC KONTAKT Gornji Milanovac, Tihomira Matijevića 4, Tel: + 381 32 (0) 710 920, O NAMA
PRATITE NAS: PARKING SERVIS

POČETNA / JAVNE NABAVKE / NABAVKE MALE VREDNOSTI

NABAVKE MALE VREDNOSTI
JAVNE NABAVKE OTVORENI POSTUPAK GALERIJA SA TERENA

NABAVKE

MALE VREDNOSTI

#mapa Adresa JP za izgradnju opštine Gornji Milanovac Tihomira Matijevića br.4 32300 Gornji Milanovac, Srbija Design and development by Planeta računari - Photo by Aleksander Krsmanović
PIB: 101152844; Matični broj: 17180835; Šifra delatnosti: 4211; Tekući račun: 205-240480-37 Kontakt Telefon: +381 (032) 716-858 Telefon: +381 (032) 713-554 Telefon: +381 (032) 712-725 Fax:     +381 (032) 716-858 E-pošta: jpgm@mts.rs Parking služba Telefon: +381 (32) 712 725 Zimska služba Telefon: +381 (32) 713 555 Prijava kvarova na javnoj rasveti i oštećenja na signalizaciji Telefon: +381 (32) 716 858 lokal 26 Prijava potrebnih intervencija na zelenim površinama Telefon: +381 (32) 716 858 lokal 20 Prijava potrebnih intervencija na kolovozu Telefon: +381 (32) 716 858 lokal 22 KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 15/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka rezervnih delova za vozila I građevinske mašine

Datum:

18.01.2019. godina

2020. godina OBAVEŠTENJE IZMENA DOKUMENTACIJE KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 17/19

Predmet javne nabavke:

Usluge popravke i održavanja vozila i građevinskuh mašina

Datum:

23.01.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 23.01.2019. godine KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 18/19

Predmet javne nabavke:

Osiguranja vozila

Datum:

23.01.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 23.01.2019. godine Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 18.01.2019. godine OBAVEŠTENJE - 2 IZMENA DOKUMENTACIJE - 2 KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 17a/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka materijala za održavanje ulične rasvete

Datum:

31.01.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 01.02.2019. godine PITANJE I ODGOVOR - 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 14/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka ulja I maziva za vozila I građevinske mašine

Datum:

06.02.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 08.02.2019. godine KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 21/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka soli za posipanje puteva

Datum:

08.02.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 08.02.2019. godine KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 16/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka guma za vozila i građevinske mašine

Datum:

08.02.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 08.02.2019. godine OBAVEŠTENJE PITANJE I ODGOVOR - 1 OBAVEŠTENJE OBAVEŠTENJE IZMENE OBAVEŠTENJE IZMENE ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE ODLUKA O DODELI UGOVORA ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE PARTIJA 3 OBAVEŠTENJE PARTIJA 1 OBAVEŠTENJE PARTIJA 2 OBAVEŠTENJE OBAVEŠTENJE KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 08.03.2019. godine ODLUKA O DODELI UGOVORA KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 08.03.2019. godine ODLUKA O DODELI UGOVORA KONKURSNA DOKUMENTACIJA OBAVEŠTENJE O POKRETANJU POSTUPKA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN PP 1/19

Predmet javne nabavke:

Usluge održavanja softvera za SMS naplatu

Datum:

15.04.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 15.04.2019. godine ODLUKA O DODELI UGOVORA ODLUKA O DODELI UGOVORA KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN MV 8/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka sezonskog prolećnog rasada

Datum:

27.04.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 27.04.2019. godine ODLUKA O DODELI UGOVORA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN MV 11/19

Predmet javne nabavke:

nabavka materijala za tekuće investiciono održavanje

Datum:

10.05.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 10.05.2019. godine KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN MV 2/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka kamenog agregata za održavanje kolovoza i trotoara

Datum:

15.05.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 15.05.2019. godine KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA OBAVEŠTENJE PITANJE I ODGOVORI - 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN MV 6/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka materijala za održavanje vertikalne signalizacije

Datum:

17.05.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 17.05.2019. godine KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN MV 7/19

Predmet javne nabavke:

nabavka materijala za održavanje horizontalne signalizacije

Datum:

17.05.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 17.05.2019. godine ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE OBAVEŠTENJE ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN MV 25/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka kamenog agregata za nasipanje kolovoza i trotoara

Datum:

12.06.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 12.06.2019. godine ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN MV 19/19

Predmet javne nabavke:

Osiguranje vozila

Datum:

07.08.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 07.08.2019. godine ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN MV 26/19

Predmet javne nabavke:

 Nabavka ulja i maziva

Datum:

14.08.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 14.08.2019. godine ODLUKA O OBUSTAVI OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN MV 27/19


Nabavka ulja imaziva

Datum:

03.09.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 03.09.2019. godine ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN MV 30/19


JNMV 30/19- nabavka dizel goriva

Datum:

28.09.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 28.09.2019. godine ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN MV 31/19


 Nabavka materijala za održavanje ulične rasvete

Datum:

01.10.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 28.09.2019. godine
KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN MV 9/19


  Nabavka jesenjeg rasada

Datum:

08.10.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 08.10.2019. godine ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE ODLUKA O OBUSTAVI ODLUKA O OBUSTAVI KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN MV 33/19


 Nabavka rezervnih delova za vozila i građevinske mašine

Datum:

21.10.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 21.10.2019. godine ODLUKA O DODELI UGOVORA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN MV 34/19


 Usluge popravki i održavanje vozila i građevinskih mašina

Datum:

24.10.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 24.10.2019. godine
KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN MV 36/19


 Nabavka ulja i maziva za vozila i građevinske mašine

Datum:

29.10.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 29.10.2019. godine ODLUKA O DODELI UGOVORA - 14.11.2019 OBAVEŠTENJE KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN MV 39/19


 Nabavka raonika

Datum:

05.11.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 05.11.2019. godine ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN MV 37/19


  Nabavka materijala za održavanje ulične  rasvete

Datum:

15.11.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 05.11.2019. godine ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN MV 40/19


 nabavka soli za posipanje puteva

Datum:

18.11.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 18.11.2019. godine ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN MV 5/19


 Nabavka kamenog agregata za zimsko održavanje kolovoza

Datum:

18.11.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 18.11.2019. godine ODLUKA O DODELI UGOVORA
PITANJE I ODGOVORI KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN MV 41/19


 Nabavka opreme za zimsku službu - 2 partije

Datum:

22.11.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 22.11.2019. godine
OBAVEŠTENJE - PARTIJA 1 OBAVEŠTENJE - PARTIJA 2 OBAVEŠTENJE - PARTIJA 3 PARTIJA 1 PARTIJA 1

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN MV 5/19


 Nabavka kamenog agregata za zimsko održavanje kolovoza

Datum:

18.11.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 10.12.2019. godine ODLUKA O DODELI UGOVORA

Javna nabavka:

JN MV 42/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka snežnog pluga

Datum:

10.12.2019. godina

KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN MV 5/19


 Nabavka kamenog agregata za zimsko održavanje kolovoza

Datum:

18.11.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 10.12.2019. godine OBUSTAVA

Javna nabavka:

JN 3/19 pp

Predmet javne nabavke:

Nabavka kamiona kipera na lizing

Datum:

10.12.2019. godina

KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN MV 5/19


 Nabavka kamenog agregata za zimsko održavanje kolovoza

Datum:

18.11.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 18.11.2019. godine ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE

Javna nabavka:

JN MV 5/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka kamenog agregata za zimsko održavanje kolovoza

Datum:

18.11.2019. godina

ODLUKA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN MV 5/19


 Nabavka kamenog agregata za zimsko održavanje kolovoza

Datum:

18.11.2019. godina

Javna nabavka:

JN 4/19 pp

Predmet javne nabavke:

Zakup gtađevinske mašine- buldozer

Datum:

13.12.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 13.12.2019. godine OBAVEŠTENJE KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN MV 5/19


 Nabavka kamenog agregata za zimsko održavanje kolovoza

Datum:

18.11.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 30.01.2020. godine OBAVEŠTENJE

Javna nabavka:

JN MV 3/20

Predmet javne nabavke:

Nabavka betonskih cevi, betonske galanterije i betona

Datum:

30.01.2020. godina

KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN MV 5/19


 Nabavka kamenog agregata za zimsko održavanje kolovoza

Datum:

18.11.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 03.02.2020. godine ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE

Javna nabavka:

JN MV 2/20

Predmet javne nabavke:

Nabavka kamenog agregata za nasipanje kolovoza i trotoara

Datum:

03.02.2020. godina

KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN MV 5/19


 Nabavka kamenog agregata za zimsko održavanje kolovoza

Datum:

18.11.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 07.02.2020. godine

Javna nabavka:

JN MV 15/20

Predmet javne nabavke:

Nabavka uqa i maziva

Datum:

07.02.2020. godina

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA IZMENA OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN MV 5/19


 Nabavka kamenog agregata za zimsko održavanje kolovoza

Datum:

18.11.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 26.02.2020. godine ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI

Javna nabavka:

JN MV 16/20

Predmet javne nabavke:

Nabavka rezervnih delova za vozila i građevinske mašine

Datum:

26.02.2020. godina

KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN MV 5/19


 Nabavka kamenog agregata za zimsko održavanje kolovoza

Datum:

18.11.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 26.02.2020. godine ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE

Javna nabavka:

JN MV 25/20

Predmet javne nabavke:

nabavka ulja i maziva

Datum:

27.02.2020. godina

ODLUKA O DODELI UGOVORA KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN MV 5/19


 Nabavka kamenog agregata za zimsko održavanje kolovoza

Datum:

18.11.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 11.03.2020. godine ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE

Javna nabavka:

JN MV 11/20

Predmet javne nabavke:

Nabavka dendro materijala

Datum:

11.03.2020. godina

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN MV 5/19


 Nabavka kamenog agregata za zimsko održavanje kolovoza

Datum:

18.11.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 17.03.2020. godine ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE

Javna nabavka:

JN MV 27/20

Predmet javne nabavke:

Nabavka rezervnih delova za teretna vozila

Datum:

17.03.2020. godina

KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN MV 5/19


 Nabavka kamenog agregata za zimsko održavanje kolovoza

Datum:

18.11.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 23.03.2020. godine ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE

Javna nabavka:

JN MV 9/20

Predmet javne nabavke:

Nabavka prolećnog rasada

Datum:

23.03.2020. godina

KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN MV 5/19


 Nabavka kamenog agregata za zimsko održavanje kolovoza

Datum:

18.11.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 05.05.2020. godine ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE

Javna nabavka:

JN MV 17/20

Predmet javne nabavke:

Nabavka guma za vozila

i građevinske mašine

Datum:

05.05.2020. godina

KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN MV 5/19


 Nabavka kamenog agregata za zimsko održavanje kolovoza

Datum:

18.11.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 06.05.2020. godine ODLUKA O OBUSTAVI

Javna nabavka:

JN MV 5/20

Predmet javne nabavke:

JNMV 5/20- nabavka građevinskim materijala

Datum:

06.05.2020. godina

KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN MV 5/19


 Nabavka kamenog agregata za zimsko održavanje kolovoza

Datum:

18.11.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 06.05.2020. godine ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE

Javna nabavka:

JN PP 1/20

Predmet javne nabavke:

JNPP 1/20 - Usluge održavanja softvera za SMS naplatu

Datum:

06.05.2020. godina

KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN MV 5/19


 Nabavka kamenog agregata za zimsko održavanje kolovoza

Datum:

18.11.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 18.05.2020. godine ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE

Javna nabavka:

JN MV 28/20

Predmet javne nabavke:

JNMV 28/20 - Nabavka traktorske prikolice

Datum:

18.05.2020. godina

KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN MV 5/19


 Nabavka kamenog agregata za zimsko održavanje kolovoza

Datum:

18.11.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 19.05.2020. godine ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE

Javna nabavka:

JN MV 8/20

Predmet javne nabavke:

 JNMV 8/20- Nabavka materijala za održavanje horizontalne saobraćajne signalizacije

Datum:

19.05.2020. godina

KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN MV 5/19


 Nabavka kamenog agregata za zimsko održavanje kolovoza

Datum:

18.11.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 19.05.2020. godine ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE

Javna nabavka:

JN MV 14/20

Predmet javne nabavke:

JNMV 14/20- Nabavka goriva( evro premijum BMB 95 i tečni naftni gas)

Datum:

19.05.2020. godina

KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN MV 5/19


 Nabavka kamenog agregata za zimsko održavanje kolovoza

Datum:

18.11.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 21.05.2020. godine ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE

Javna nabavka:

JN MV 29/20

Predmet javne nabavke:

JNMV 29/20 - Nabavka građevinskog materijala

Datum:

21.05.2020. godina

KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN MV 5/19


 Nabavka kamenog agregata za zimsko održavanje kolovoza

Datum:

18.11.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 22.05.2020. godine ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE

Javna nabavka:

JN MV 30/20

Predmet javne nabavke:

JNMV 30/20 - Nabavka tarupa za košenje

Datum:

22.05.2020. godina

KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN MV 5/19


 Nabavka kamenog agregata za zimsko održavanje kolovoza

Datum:

18.11.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 29.05.2020. godine ODLUKA O DODELI UGOVORA

Javna nabavka:

JN MV 18/20

Predmet javne nabavke:

JNMV 18/20-Nabavka materijala za održavanjeulične rasvete

Datum:

29.05.2020. godina

KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN MV 5/19


 Nabavka kamenog agregata za zimsko održavanje kolovoza

Datum:

18.11.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 29.05.2020. godine ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE

Javna nabavka:

JN MV 12/20

Predmet javne nabavke:

JNMV 12/20 -Nabavka materijala za tekuće investiciono održavanje

Datum:

29.05.2020. godina

KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN MV 5/19


 Nabavka kamenog agregata za zimsko održavanje kolovoza

Datum:

18.11.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 11.06.2020. godine ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE - Pertija 1

Javna nabavka:

JN MV 22/20

Predmet javne nabavke:

JJNMV 22/20- Usluge popravke i održavanje vozila i građevinskih mašina

Datum:

11.06.2020. godina

KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN MV 5/19


 Nabavka kamenog agregata za zimsko održavanje kolovoza

Datum:

18.11.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 10.07.2020. godine OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI

Javna nabavka:

JN MV 31/20

Predmet javne nabavke:

JNMV 31/20 - Usluge popravke  i održavawe vozila ia građevinskih mašina - Hidrauličarske popravke

Datum:

10.07.2020. godina

KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN MV 5/19


 Nabavka kamenog agregata za zimsko održavanje kolovoza

Datum:

18.11.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 15.07.2020. godine ODLUKA O DODELI UGOVORA

Javna nabavka:

JN MV 23/20

Predmet javne nabavke:

JNMV 23/20 - OSIGURANJE VOZILA

Datum:

15.07.2020. godina

OBAVEŠTENJE - Partija 2 KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN MV 5/19


 Nabavka kamenog agregata za zimsko održavanje kolovoza

Datum:

18.11.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 13.08.2020. godine ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE

Javna nabavka:

JN MV 24/20

Predmet javne nabavke:

JNMV 24/20-Osiguranje zaposlenih

Datum:

13.08.2020. godina