JAVNE NABAVKE AKTUELNOSTI SERVIS ZA GRAĐANE O NAMA JAVNO PREDUZEĆE ZA IZGRADNJU OPŠTINE GORNJI MILANOVAC KONTAKT Gornji Milanovac, Tihomira Matijevića 4, Tel: + 381 32 (0) 710 920, O NAMA
PRATITE NAS: PARKING SERVIS

POČETNA / O NAMA / PROFITNI CENTRI

 PARKING

SLUŽBA

PARKING SERVIS #mapa Adresa JP za izgradnju opštine Gornji Milanovac Tihomira Matijevića br.4 32300 Gornji Milanovac, Srbija Design and development by Planeta računari - Photo by Aleksander Krsmanović
PIB: 101152844; Matični broj: 17180835; Šifra delatnosti: 4211; Tekući račun: 205-240480-37 Kontakt Telefon: +381 (032) 716-858 Telefon: +381 (032) 713-554 Telefon: +381 (032) 712-725 Fax:     +381 (032) 716-858 E-pošta: jpgm@mts.rs Parking služba Telefon: +381 (32) 712 725 Zimska služba Telefon: +381 (32) 713 555 Prijava kvarova na javnoj rasveti i oštećenja na signalizaciji Telefon: +381 (32) 716 858 lokal 26 Prijava potrebnih intervencija na zelenim površinama Telefon: +381 (32) 716 858 lokal 20 Prijava potrebnih intervencija na kolovozu Telefon: +381 (32) 716 858 lokal 22 DOKUMENTA


PREUZMITE NAZIV DOKUMENTA PREUZIMANJE

Odluka o javnim parkinzima

Rešenje veća

Zahtev o izdavanju pretplatne

karte za vozilo

Zahtev za izdavanje povlašćene pretplatne karte za vozilo stanara

PREUZMITE PREUZMITE PREUZMITE

Zahtev za izdavanje pretplatne karte za vozila pravnih lica

PREUZMITE

Zahtev za izdavanje besplatne invalidske kartice

PREUZMITE

Zahtev za izmenu registarskog

broja vozila

PREUZMITE ZAHTEVI NAČIN PLAĆANJA SMS naplata parkinga

Od aprila 2018. Godine u Gornjem Milanovcu, naplata parking mesta je omogućena putem SMS poruka I to za:

- Ekstra zona: SMS broj: 7320

- Zona I: SMS broj: 7321

- Zona II: SMS broj: 7322

- Dnevna karta:  SMS broj: 7325

Parking karta

Za one građane koji budu parkirali svoja vozila a nemaju mobilni telefon ili kredit za plaćanje SMS poruke, kartu za parkiranje mogu kupiti neposredno kod kontrolora ili u trafikama (greb-greb kartica) koje se nalaze u neposrednoj blizini parkinga.

Cenovnik parking usluga CENOVNIK Napomena

Svim korisnicima naših usluga, koji ne budu na neki od napred navedenih načina platili uslugu parkiranja, biće izdata dnevna karta, čime će im biti omogućeno parkiranje u sledeća 24 sata bez naknadnog plaćanja.

Ako korisnik u roku od 8 (osam) dana ne plati izdatu dnevnu kartu dužan je da naknadno plati iznos od 1.000,00 dinara na ime izdavanja naloga za naknadno plaćanje dnevne karte, stvarnih troškova preduzeća i zakonske zatezne kamate.

PREUZMITE