JAVNE NABAVKE AKTUELNOSTI SERVIS ZA GRAĐANE O NAMA JAVNO PREDUZEĆE ZA IZGRADNJU OPŠTINE GORNJI MILANOVAC KONTAKT Gornji Milanovac, Tihomira Matijevića 4, Tel: + 381 32 (0) 710 920, O NAMA
PRATITE NAS: PARKING SERVIS

POČETNA / O NAMA / ISTORIJAT I DELATNOST


Istorijat


Javno preduzeće za izgradnju opštine Gornji Milanovac osnovano je odlukom Skupštine opštine Gornji Milanovac na sednici održanoj 26. decembra 2006. godine. Tom prilikom bliže su utvrđena pitanja koja se odnose na firmu i sedište preduzeća, zastupanje i predstavljanje, delatnost preduzeća, planiranje rada i razvoja, sastav i rad organa upravljanja, njihova odgovornost kao i druga pitanja značajna za rad i poslovanje preduzeća.


Osnivanjem Javnog preduzeća za izgradnju Opština Gornji Milanovac je obezbedila uslove za trajno obavljanje poslova:Delatnost  


U skladu sa ovim ciljevima, Odlukom o osnivanju i Statutom Preduzeća, definisano je da JP za izgradnju obavlja sledeće delatnosti:Preduzeće može pored delatnosti za čije je obavljanje osnovano da obavlja i druge delatnosti uz saglasnost osnivača.


Misija


Misija preduzeća treba jasno da definiše svrhu postojanja preduzeća i predstavlja osnovni okvir poslovanja i razvoja.


Javno preuzeće za izgradnju svoju misiju bazira na permanentnom izvršavanju jasno definisanog Programa Poslovanja čime želi da zadovolji potrebe svojih sugrađane, a takođe uz stručne i motivisane radnike svakodnevno preduzima akcije koje doprinose kvalitetu života u društvenom i prirodnom okruženju.


Vizija


Naša vizija je da budemo sinonim za Javno Preduzeće koje stalno postavlja više standarde kako u oblasti poslovanja i investicija, tako i u oblasti življenja i koja, ne samo da uvodi nove navike i trendove, nego ih i predviđa i kreira.


Da budemo sinonim za preduzeće koje posluje u dosluhu sa vremenom koje dolazi.


Ciljevi


Javno Preduzeće postavljanjem kratkoročnih ciljeva određuje težnju preduzeća u postupcima zadovoljavanja misije preduzeća, željenog budućeg stanja i rezultata koje je potrebno ostvariti planiranim i organizovanim aktivnostima struktura preduzeća.


Naši ciljevi su usmereni na postizanju optimalnih rezultata na sledećim poljima:Svi naši ciljevi su određeni,merljivi i opisuju rezultate koji su vidljivi za sva zainteresovana lica.


Njihova određenost, merljivost i opisnost prikazana je u prilozima koji se odnose kako na Finansijski plan tako i na Program Poslovanja Javnog Preduzeća za izgradnju opštine Gornji Milanovac.


ISTORIJAT I DELATNOST ORGANIZACIONA ŠEMA PODACI ZA PREUZIMANJE PROFITNI CENTRI
O NAMA

Javno preduzeće za izgradnju

opštine Gornji Milanovac

#mapa Adresa JP za izgradnju opštine Gornji Milanovac Tihomira Matijevića br.4 32300 Gornji Milanovac, Srbija Design and development by Planeta računari - Photo by Aleksander Krsmanović
PIB: 101152844; Matični broj: 17180835; Šifra delatnosti: 4211; Tekući račun: 205-240480-37 Kontakt Telefon: +381 (032) 716-858 Telefon: +381 (032) 713-554 Telefon: +381 (032) 712-725 Fax:     +381 (032) 716-858 E-pošta: jpgm@mts.rs Parking služba Telefon: +381 (32) 712 725 Zimska služba Telefon: +381 (32) 713 555 Prijava kvarova na javnoj rasveti i oštećenja na signalizaciji Telefon: +381 (32) 716 858 lokal 26 Prijava potrebnih intervencija na zelenim površinama Telefon: +381 (32) 716 858 lokal 20 Prijava potrebnih intervencija na kolovozu Telefon: +381 (32) 716 858 lokal 22