JAVNE NABAVKE AKTUELNOSTI SERVIS ZA GRAĐANE O NAMA JAVNO PREDUZEĆE ZA IZGRADNJU OPŠTINE GORNJI MILANOVAC KONTAKT Gornji Milanovac, Tihomira Matijevića 4, Tel: + 381 32 (0) 710 920, O NAMA
PRATITE NAS: PARKING SERVIS

POČETNA / O NAMA / PODACI ZA PREUZIMANJE

O NAMA ISTORIJAT I DELATNOST ORGANIZACIONA ŠEMA PODACI ZA PREUZIMANJE DOKUMENTI


PREUZMITE NAZIV DOKUMENTA PREUZIMANJE

Obrazac - Podaci za identifikaciju

Program poslovanja za 2017. godinu

Trenutni plan poslovanja

Pravilnik o blizem uredjivanju postupka

javne nabavke

PREUZMITE PREUZMITE PREUZMITE PROFITNI CENTRI

Zakon o javnim preduzećima i obavljanju

delatnosti od opšteg interesa

PREUZMITE

Zakon o lokalnoj samoupravi

PREUZMITE

Zakon o javnim nabavkama

PREUZMITE

Zakon o budžetskom sistemu

PREUZMITE

Uredba o načinu i kontroli obračuna i isplate

zarada u javnim preduzećima

PREUZMITE

Zakon o planiranju i izgradnji

PREUZMITE

Pravilnik o saobraćajnoj signalizaciji

PREUZMITE

Zakon o javnim putevima

PREUZMITE

Zakon o bezbednosti saobraćaja

PREUZMITE

PODACI ZA

PREUZIMANJE

Zimska služba

PREUZMITE #mapa Adresa JP za izgradnju opštine Gornji Milanovac Tihomira Matijevića br.4 32300 Gornji Milanovac, Srbija Design and development by Planeta računari - Photo by Aleksander Krsmanović
PIB: 101152844; Matični broj: 17180835; Šifra delatnosti: 4211; Tekući račun: 205-240480-37 Kontakt Telefon: +381 (032) 716-858 Telefon: +381 (032) 713-554 Telefon: +381 (032) 712-725 Fax:     +381 (032) 716-858 E-pošta: jpgm@mts.rs Parking služba Telefon: +381 (32) 712 725 Zimska služba Telefon: +381 (32) 713 555 Prijava kvarova na javnoj rasveti i oštećenja na signalizaciji Telefon: +381 (32) 716 858 lokal 26 Prijava potrebnih intervencija na zelenim površinama Telefon: +381 (32) 716 858 lokal 20 Prijava potrebnih intervencija na kolovozu Telefon: +381 (32) 716 858 lokal 22