JAVNE NABAVKE AKTUELNOSTI SERVIS ZA GRAĐANE O NAMA JAVNO PREDUZEĆE ZA IZGRADNJU OPŠTINE GORNJI MILANOVAC KONTAKT Gornji Milanovac, Tihomira Matijevića 4, Tel: + 381 32 (0) 710 920, O NAMA
PRATITE NAS: PARKING SERVIS

POČETNA / AKTUELNOSTI / PROGRAM POSLOVANJA

AKTUELNOSTI

Usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina:


Usluge očuvanja životne sredine,kulture i nauke


Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata


Izgradnja zgrada i objekata


Kapitalno održavanje zgrada i objekata


Projektno planiranje

REDOVNA ODRŽAVANJASAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJAPROGRAM POSLOVANJAProgram poslovanja za 2017. godinuprogram poslovanja za 2017..pdf#mapaAdresa JP za izgradnju opštine Gornji Milanovac Tihomira Matijevića br.4 32300 Gornji Milanovac, SrbijaDesign and development by Planeta računari - Photo by Aleksander Krsmanović
PIB: 101152844; Matični broj: 17180835; Šifra delatnosti: 4211; Tekući račun: 205-240480-37Kontakt Telefon: +381 (032) 716-858 Telefon: +381 (032) 713-554 Telefon: +381 (032) 712-725 Fax:     +381 (032) 716-858 E-pošta: jpgm@mts.rsParking služba Telefon: +381 (32) 712 725Zimska služba Telefon: +381 (32) 713 555Prijava kvarova na javnoj rasveti i oštećenja na signalizaciji Telefon: +381 (32) 716 858 lokal 26Prijava potrebnih intervencija na zelenim površinama Telefon: +381 (32) 716 858 lokal 20Prijava potrebnih intervencija na kolovozu Telefon: +381 (32) 716 858 lokal 22